لیست گیم پس ماه ژوئن

سلام و صد دروردی بی پایان به شما شیموتکسی های عزیز 🥰🌺

امروز اومدیم با لیست افتضاح و نا امید کننده گیم پس ماه ژوئن که اینقد افتضاح به بار اومده هیچی نمیگم و فقط میریم که لیست رو بهتون معرفی کنم 🫠

بازی هایی که اضافه میشوند

نام بازی
تاریخ اضافه شدن
پلتفرم

Chicory: A Colorful Tale

9 خرداد

پی‌سی، کنسول و کلاود

Farworld Pioneers

9 خرداد

پی‌سی و کنسول

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer

11 خرداد

پی‌سی و کنسول

Car repair simulator 2021

11 خرداد

پی‌سی و کنسول

The Big Con

11 خرداد

پی‌سی و کنسول

Amnesia: The Bunker

16 خرداد

پی‌سی و کنسول

Hypnospace Outlaw

16 خرداد

پی‌سی و کنسول

Rune Factory 4 Special

 

18 خرداد

پی‌سی و کنسول

Stacking

 

18 خرداد

پی‌سی و کنسول

Dordogne

 

23 خرداد

پی‌سی و کنسول

بازی هایی که حذف میشوند (25 خرداد)

نام بازی
پلتفرم

Bridge Constructor Portal

پی‌سی، کنسول و کلاود

Chorus

پی‌سی، کنسول و کلاود

Maneater

پی‌سی، کنسول و کلاود

Serious Sam 4

پی‌سی، کنسول و کلاود

Total War: Three Kingdoms

پی‌سی

 

Amnesia: The Bunker

پی‌سی و کنسول